let op !!!

 


       

update per 05-01-2018,

 

Op 27 december is op de spoedeisendhulp gebleken dat ik een falende linkerhartamer heb !  Vakanie gecanceld en de dagen nu thuis doorbrengend om te herstellen .

Omdat ik niet onmiddelijk vol aan de bak zal kunnen ,zal ik waarschijnlijk halve dagen starten . De gemaakte afspraken zullen worden nagekomen , met dien verstande dat de afspraaktijden welicht op de betreffende dag zullen veranderen , ik bel u hier over !

groeten Peter

 

update per 08-01-2018

In vervolg op de laatste update even wat duidelijkheid over de openingstijden deze week !
Dinsdag 9 januari is de salon de hele dag open ! De rest van de week , i.i.g. tot en met vrijdag zijn wij gesloten , omdat ik dan pas uitsluitsel krijg van de hartpoli !
Tot die tijd heeft de arts mij opgedragen niet te werken !
Tot de volgende update !!

groeten Peter

update per 12-01-2018

 

Hierbij een udate over mij en het gevolg daarvan voor de zaak !

Kom net (12-01-2018 ) om 18.00 uur van de hartpoli .

Uitleg , contrôle gehad en medicijnen aangepast !! Mag volgende week halve dagen starten ! De hartverpleegundige is redelijk tevreden , maar ik mag niets forceren ! Rust en medicatie moet het hart herstellen ! 👍

Op de home pagina van de website  bij " openings tijden "staat op welke dagen en tijdstippen wij open zijn !!

Groetjes en hopelijk gauw tot ziens

Peter

 

 

 

 

 

 

 

vraag naar onze gratis voordeel-spaarkaart !!!